Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Nasza Dewiza
 • Naszą dewizą w codziennej działalności są reguły zapisane w Kodeksie Etyki opracowanym przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych:

  - działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa,
  - postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności,
  - działaj otwarcie i przejrzyście, wykonując powierzone Ci zadanie w sposób czytelny i zrozumiały,
  - bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać,
  - bądź świadomy swoich umiejętności – nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości,
  - bądź zawsze obiektywny – udzielaj uczciwych i niezależnych porad,
  - wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością,
  - dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym,
  - miej odwagę reagować na negatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej,
  - bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego dzieła.