Aktualnie znajdujesz się na: Strona główna Oferta
 •  Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami:

  •  rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
  •  rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
  - rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  - efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  - skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  - oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
  - bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  - określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  - nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  - nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

   

  Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących usług:

  •   wycena wszystkich rodzajów nieruchomości, przedsiębiorstw i składników majątkowych do każdego celu m.in.:
   -  do zabezpieczeń kredytu,
   -  do sprawozdań finansowych,
   -  do ewidencji księgowej środków trwałych oraz rozliczeń majątkowych,
   -  do wszelkich odszkodowań, opłat planistycznych i adiacenckich,
  •  określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych (w tym służebność przesyłu, itp.),
  •  doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.